29/8/2016 הקמת אתר ג'ונגל אם המושבות

הקמה והעלאה לאוויר של אתר המאבק "ג'ונגל חנייה באם המושבות"

13/9/2016 התקיימה שיחה טלפונית עם המשטרה

שיחה עם השוטר המקומי שאחראי על השכונה שקיבל לידיו את הצילומים והבהרה של הדרישות שלנו

14/9/2016 נצפה דוח חנייה שניתן בלילה

נצפה דוח תנועה שניתן בשעה 4:00 בבוקר לרכב שמסכן הולכי רגל וחונה באופן קבוע בצמוד למעבר חצייה ברחוב משה סנה

20/9/2016 פגישה טלפונית עם יוסי אולמן האחראי על הפיקוח

שיחה טלפונית בת חצי שעה בה הוסבר לנו מה היקף הפעילות של הפקחים בשכונה ואנחנו הסברנו את דרישותינו להגברת הפיקוח ואי הסלחנות לחניות מסוכנות . הובטחו נתונים מדויקים על כמות הדוחות מידי חודש

6/10/2016 סיירת חנייה #1 יצאה לדרך

סיירת חנייה בשיתוף תושבי השכונה יצאה לבדיקה ודיווחים ליליים של חניות מסוכנות במטרה לבדוק את זמן התגובה של העירייה והמשטרה לעניין הדוחות ואת צורת האכיפה שלהם.

21/2/2017 פגישה עם ראש עיריית פתח תקווה

פגישה של 2 נציגים תושבי השכונה עם ראש עיריית פתח תקוה בהם הוצגו לו הבעיות המרכזיות , פתרונות אפשריים והרצון לעזור ולקדם מול מחלקות העירייה