הדרישות שלנו :

 

  • הצבת פקח/ית באופן קבוע  בשכונה על מנת למנוע פגיעה בהולכי הרגל
  • אנו דורשים שמשטרת פתח תקווה תפעל ביתר תקיפות כנגד עברייני חנייה שמסכנים הולכי רגל
  • אנו דורשים שמשטרת פתח תקוה תטיל קנסות ותגרור רכבים החונים בחניות נכים
  • אנו דורשים מאגף התנועה בעיריה ומהנדס העיר לפעול להסדרת המקומות המסוכנים בשכונה המתוארים במפה באתר
  • אנו דורשים מעיריית פתח תקווה להסדיר את החניון הזמני שהיא הבטיחה להקים ברחוב בן חור בשכונה , במקביל נשמח לבדיקה ופתיחה של עוד חניונים בשכונה
  • אנו דורשים מעיריית פתח תקווה להציב עמודים במקומות האפשריים למניעת חנייה עבריינית
  • אנו דורשים הרחבת חניות ברחוב זכרון יעקב ואפשרות לחניות בצורה אופקית כפי שהובטח בסיור לפני כ-3 שנים
  • אנו דורשים מעיריית פתח תקווה הסדרת חניון עם 15רכבים  בפינת הרחובות משה סנה ואיסר הראל שלא גמור כבר מספר שנים ועומד שומם.
  • אנו דורשים מעיריית פתח תקווה פינוי החניון ברחוב חדרה שהוסב לגנים זמניים לשנה (בשנה שעברה) וכרגע מיועד לשמש ככיתות לימוד (באמצע חניון רכבים)!